Moramora

Aleo miady ho gisitra ka ….

Ikakijao

Nahataitra sy somary nahavariana ihany koa ny nahafantatra tamin’ireny alàlan’ireny tambazotran-tserasera ireny fa hay mba misy zavatra maha tsara laharana an’i Madagasikara ihany eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ankoatra ny tarajam-panatanjahatena toy ny haiady sy ny tsipy kanetibe. Matetika mantsy dia any amin’ny rambony any ihany no ahitana ity Nosy malalantsika ity ao anatin’ireny lisitra mampitaha ny zava-bitan’ny firenena isan-karazany ireny. Any amin’ny faramparany any, raha tsy any amin’ny farany indrindra aza, ny laharana misy antsika raha mari-pandrefesana ny fandrosoana no jerena. Izany hoe isan’izay tsy mandroso mihitsy isika ary isan’izay mahantra indrindra hono. Eo amin’ny lafina lalao baolina kitra ohatra dia anisan’ny gidany ihany koa isika na dia eto amin’ny sehatra afrikana fotsiny aza. Mainka moa eo ami’ny sehatr’izao tontolo izao. Sy ny sisa sy ny sisa e.. Tsy ary ho voatanisa intsony.

Fa tamin’ity indray mitoraka ity dia mba anisan’ny tsara toerana isika na dia atao hoe tsy voalohany aza. Tsara toerana ao aorian’ny firenen-dehibe sasantsasany toa an –dry Islande, izay mitana ny laharana voalohany, Etazonia, Canada, Lafrantsa, Aostralia, Espagne ary Italia ohatra. Firenen-dehibe izay miady laharana eo alohantsika amin’I Nigeria, Chili, Nouvelles Zélandes, Bermudes, Zambia na koa i Uruguay. Ireo firenena ireo no eo alohantsika amin’ilay filaharana. Izany hoe eo amin’ny faha-14 ambinifolo eo izany ny toerana misy antsika. Mba ao anatin’ny “Top 15” ê !!! Ka tsy tsara ve izany. Taiza koa, indrindra moa eo ivelan’ny fanatanjahantena, no mba nisy hoatra izany ?

Pesta ve? Anisan’ny mbola ahitana izany eto Madagasikara na dia efa fongana ary io aretina io amin’ny firenen-dehibe efa an-jato taona maro izay. Habokana ? Mbola tsy ringana akory io eto amin’ny Nosy ? Lefakozatra ? Sasatra foana aloha hatreto ny mpanao vaksiny fa tsy mety lany tamingana ny fototra iavian’io eto. Maizina dia maizina izany sary azo itarafana an’i Madagasikara izany raha ireo singa ireo no raisina. Soa ihany (soa ihany tokoa ve?) mba misy zavatra mampamiratra an-dRamalagasy eo amin’ny lafiny iraisam-pirenena ka. Saingy…

Saingy ahoana indray ary ? Saingy mahamenatra dia mahamenatra ny milaza azy. Fa nahoana kosa ary…? Satria… Aoka marina sao tsy tokony hambara ary…? Sa aleo vakiana bantsilana dia samy mandray ny andraikitra tandrify azy fotsiny rehefa avy eo ? Raha hita anefa ny vahaolana dia mety hivarina any amin’ny rambony any indray isika… Dia ahoana ? Aleo lazaina rangahy â ka na dia hiady ho farany aza rehefa avy eo tsy maninona. Indrindra raha izay no mahasoa.

Izao ary no izy. Araka ny fanadihadiana nataony fikambanana mpandalin-kevitra britanika Adam Smith Institute, izay namoaka tatitra vao tsy ela izay, dia faha-14 i Madagasikara eo anivon’izao tontolo izao amin’ny… fidorohana “cannabis”. Raha tsorina dia hoe amin’ny fanjifana anatiny, na amin’ny endriny inona na endriny inona,… rongony. Izay ilay izy.

Antontan’isa navoakan’ny sampan-draharahan’ny Firenena Mikambana miandraikitra ny rongony sy ny famonoana olona no nahafahan’izy ireo namaritra io laharana misy antsika io. Raha ny salanisa navoakan’io fikambanana mpikaroka io no raisina dia toa hoe 9 isan-jaton’ny Malagasy mahery kely hono dia mpidoroka rongony avokoa. Izay no salanisa salanisa nahazoana io toerana faha-14 io.

Raha somary asiana vazivazy ity resaka ity dia izao : mieritrereta fa raha zato ianareo no miara-mivavaka ao am-piangonana dia ny sivy aminareo mpifoka rongony avokoa. Ohatra iray izay fa maro no azo lazaina. Raha folo an-trano ianareo dia minoa marimarina fa misy iray mpanamaina na koa hoe mpianika hazo izany ao an-trano ao. Izay izany no zavamisy raha io tarehimarika eo ambony io no jerena. Zavamisy izay mahavariana tokoa satria dia voararan’ny lalàna eto amintsika tokoa ny mamboly, mitatitra sy mivarotra ary indrindra indrindra ny mifoka ireny rongony ireny.

Maro ny fanontaniana azo apetraka tao aorian’ny famoahana izany atontan’isa izany. Tena mitombona tokoa ve ny atontanisa nanaovana ny fanadihadiana ? Isika mihitsy ve no tsy tan-dalàna ? Raha eny, satria nahoana ? Maro koa ny azo avaly izany fanontaniana rehetra izany. Fa izao ê. Ny zava-boalaza izay notanterina teto izay. Dia samia mandray ny andraikiny mba ho laharana farany isika amin’io fidorohana io na dia misy aza amin’izao fotoana izao adihevitra lehibe any ampitan-dranomasina any amin’ny tokony hanalalahana ny fifohana “cannabis”. Fepetra maro sy henjana no tokony ho raisina sy hirosoana na dia ho tezitra aza i Rah Ckicky izay milaza fa malahelo raha gadraina ny… mpanamaina.