Gd

Aza tsahoana leitsy a!

Miala any indray ê. Vao manomboka ny taona dia miala any. Vao omaly no nanarina fa e e e! Tsy miova ka! Tsy hiova mihitsy angamba. Inona no miala any ? Tsy inona fa ireo mpanely tsaho e! Sy, mazava ho azy, ny tsaho aeliny.
Inona indray hoy ianao ny resaka fanahy iniana aparitaka any ? Mandalo eto hono ny minisitry ny Raharaham-bahiny sinoa hifandinika amin’ny Filoha malagasy momba ny fifampivarotana tany midadasika any atsimon’ny Nosy any. Ho avy eto amin’ny faran’ity taona ity indray hono ny Filoham-pirenena sinoa hanao sonia ny fifanarahana momba izany. Lafo ambongadiny noho izany hono ity Madagasikara malalantsika ity.
Aoka rey olona marina! Tsy misy zavatra miseho mihitsy ve izany eto amin’ity tanintsika ity ka tsy ambolena resabe manodidina azy? Dia mbola hianona amin’ny familiviliana ny saim-bahoaka toy izany foana ve ny resaka eto amin’ny tanàna. Mazava tokoa mantsy fa dia finiavana hamivily ny marina no ao ambadik’ireny tsaho sy honohono ireny. Fianiavana ihany koa hitsikera sy hanaratsiana fotsiny. Ary ny fisian’ny resaka mandeha toy ireny dia mbola manamafy fa tsy mety miakatra mihitsy ny lentan’ny adihevitra eto amintsika eto. Ka raha izany no mitohy mba ho afaka manantena fandrosoana ihany ve isika indray andro any ? Izay mahasahy manomeza valiny ary ê …
Raha ny mikasika ny fahatongavan’ny minisitra sinoa misahana ny raharaham-bahiny eto amintsika io no iverenana dia izao no azo ambara. Hanamafy ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta no andalovany eto. Tsy vao omaly no nifandray ny Sinoa sy ny Malagasy. Efa an-taonany maro. An-jato taonany akory aza araka ny filazan’ny mpandalina tantara izay sahy manambara fa efa tamin’ny taon-jato faha-15 no nisy teratany sinoa nametraka ny tongony teto amin’ity Nosy foin’Andriamanitra ho antsika ity.
Araka izany dia fikatsahana ny fanamafisana ny fiarahamiasa ifampizarana tombony no andalovan’io minisitra sinoa io eto amintsika fa tsy ny handraoka ambogadiny ny harem-pirenena malagasy akory. Tsy amin’i Madagasikara ihany no hanamafisan’ny Sinoa izany fiarahamiasa izany fa amina firenena afrikanina maro hafa koa. Tsara tokoa ny mahafantatra fa dingana voalohany amin’ny fitetezam-paritra ataon’io minisitra sinoa io aty Afrika io fandalovany eto amintsika ity. Dia ho vidiany ambogadiny daholo ve izany ireo firenena izay handalovany rehefa miala eto Madagasikara izy?
Efa fantatsika tsara, na ampahafantarina hoan’izay mbola tsy mahalala, fa nanokana miliara maro amin’ny vola amerikana ny firenena sinoa hanatevenana ny fiarahamiasa amin’ny firenena afrikana. Mazava ho azy fa misy tombotsoa ara-toekarena tadiaviny tokoa ao raha nandray fanapahan-kevitra momba izany izy. Anjaran’ireo firenena mifampiraharaha aminy kosa anefa ny mikatsaka sy miaro ny tombotsoany ao anatin’izany fiarahamiasa mampihodina vola be izany. Tsy ny sinoa irery anefa no manao toy izay fa misy firenen-dehibe hafa koa. I Japana ohatra na koa ny Firaisambe Eoropeana. Koa maninona no sinoa irery ihany no kianina mafy ho mpangoron-tanin’olona?
Mety ho nisy olana tokoa teo amina orinasa sinoa sasantsasany miasa eto amintsika sy ny fokonolona any ambany ravinahitra any. Saingy tsy ireny no entina hanasoketana ny fiarahamiasa eo ambonin’ny fifanekana ara-panjakana. Raha misy tsy mazava dia azo atao foana, hoy ny Filoham-pirenena farany teo, ny mifanakalo hevitra, ny mifandinika mba hahafahana miroso. Azo atao foana ny manolotra sosokevitra mitarika any amin’ny fampandrosoana sy ny fandrosoana mba hampisandratra ity Nosy ity. Fa tsy ny hifampisitona hidina eto no hatao anton-draharaha.
Saingy raha ny zavamisy amin’izao fotoana izao no tarafina, dia mbola misy ny tsy vonona hifanome-tanana amin’izany fampandrosoana mirindra sy maharitra izany. Marina ny an’ny Filoham-pirenena raha mbola nanamafy indray izy teny amin’ny Lapam-panjakana teny Iavoloha fa misy toe-tsaina tokony hovaina eto amin’ity firenena ity. Saingy mba vonona ny hihaino izany faniriana izany ve ireo tokony hiantefan’io hafatra io?